دریافت{پاورپوینت آماده: درس مکانیک خاک – بررسی نفوذپذیری و جریان آب در خاک 33 اسلاید}

دریافت /پاورپوینت آماده: درس مکانیک خاک – بررسی نفوذپذیری و جریان آب در خاک 33 اسلاید/ ایی اِکس|دریافت|30018602|exo30019016|پاورپوینت آماده: درس مکانیک خاک , بررسی نفوذپذیری و جریان آب در خاک 33 اسلاید
این فایل درباره ی پاورپوینت آماده: درس مکانیک خاک – بررسی نفوذپذیری و جریان آب در خاک 33 اسلاید می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد صفحات: 33الف )نفوذ سنج با ایستایی ثابت:این دستگاه برای اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک های درشت دانه مورد استفاده قرار میگیرد.سطح آب ورودی،به کمک سرریز در ارتفاع معینی ثابت نگه داشته میشود و سطح خروجی آب نیز ثابت خواهد بودنمونه خاک که داخل استوانه شیشه ای که دارای صفحه ی مشبک (متخلخل)در بالا و پایین است قرار داده میشودشیر کوچکی برای خروج هوا از نمونه و دو لوله ی فشار سنج نیز به استوانه متصل میگردد.پس از هواکشی (گیری)هنگامی که جریان آب وضع ثابتی به خود گرفته و سطوح ایستایی آب در لوله ی فشار سنج ثبت شده حجم آب(Q) که در زمان (t)از نمونه نفوذ میکند.توسط لوله ی مدرج تعیین گشته و افت ایستایی بین دو لوله فشار سنج(h△(و فاصله ی عبور بین دو لوله ی اندازه گیری میگردد.با چندین بار آزمایش و میانگین گیری با توجه به اینکهسطح مقطع نمونه استوانه مشخص است برایk داریم:در این روش لایه ی نفوذ پذیر روی لایه ی نفوذ ناپذیر قرار دارد.سطح سفره ی آب زیر زمینی در شروع کار افقیاست .در لایه ی نفوذ پذیر چاهی تا ابتدای قشر نفوذ ناپذیر حفاری میگردد .از این چاه آب به میزان ثابت Qبا پمپکشیده میشود.در چاه بازدید برای سنجش ارتفاع آب در فاصله های r1و r2از چاه اصلی نیز حفاری شده است .درصورتی که ارتفاع آب در چاه ها h1و h2باشد و با فرض دپویی بنابر آنکه سرعت میانگین از مقطع میانگین را میتوانبا استفاده از شیب سطح خاک تعیین کرد،خواهیم داشت:1 در دسترس بودن مصالح 2 موفقیتارتفاع کوتاهتری نسبت به سد های بتنی داشته معمولا جایی که طرفین کوتاه نباشد (دشت)از این نوع سد استفاده میشودوزن بالای سد باعث پایداری سد های خاکی میگردد و مقرون به صرفه تر است.لایه ی خاک از پایین کوبیده شده تا بالا ،هسته ها باید از رس باشدتا بتواند جلوی عبور آب را بگیرد اما آب در هر صورت عبور میکندهر چند کم پس بهتر است زه کش (فیلتر)برای سد بسازیم تا آبعبور کند و با عث تخریب سد نشود فشار سنج و نشست سنج در سدقرر داده میشود .فیلتر: هدایت آب و جلوگیری از شسته شدن مصالح

مطالب دیگر:
پرسشنامه علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارانبررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپهبررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغلبررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایربودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانیتبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهراننتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستانتعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابیبررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آنپرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابیبررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتانپروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگریمبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگریپرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگریعلل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزدبررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان سوادکوهاهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامتemgبیماری های روانیتئوری و طراحی سازمانطرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایرانمبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایرانبررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایرانپروپوزال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی