دریافت{دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل}

دریافت /دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل/ ایی اِکس|دریافت|40063140|exo30019016|پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل,عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی ,فرهنگ, سرمایه انسانی,سیستم قانونی سیاسی,سیستم اقتصادی,مدلهای مدیریت منابع انسانی,مدل ملی گرا ,مدل چند مرکزی ,مدل اقلیم گرا ,مدل منطقه محور ,مدیریت کارکنان در محیط جهانی,انواع مختلف کارکنان بین المللی
این فایل درباره ی دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان:

دسته: مدیریت ( مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

این فایل در 30 اسلاید در زمینه "مدیریت منابع انسانی بین المللی" طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی

فرهنگ

سرمایه انسانی

سیستم قانونی- سیاسی

سیستم اقتصادی

مدلهای مدیریت منابع انسانی

مدل ملی گرا

مدل چند مرکزی

مدل اقلیم گرا

مدل منطقه محور

مدیریت کارکنان در محیط جهانی

انواع مختلف کارکنان بین المللی

سطوح مشارکت

مشارکت محلی یا فعالیت در داخل کشور

مشارکت بین المللی

مشارکت چند ملیتی

مشارکت جهانی

مدیریت کارکنان مقیم

انتخاب مدیران مقیم

آموزش و توسعه کارکنان مقیم

آماده کردن مدیران مقیم برای برگشت به موطن اصلی خود

نتیجه گیری


مطالب دیگر:
پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمیداوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیکتجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین المللبررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیکبررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیکشرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکیدادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللیاصول دادرسی در داوری تجاری بین المللیكنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آنجایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردیحل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوریبررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریاییمبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکریبررسی اقسام حقوق مالکیت فکریمنابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکریحل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکریحقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آنپروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOKمبانی نظری بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOKبررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOKپروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمانمبانی نظری طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمانمعرفی معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا با عنوان سازمان الفتقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوریقوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال