دریافت{پاورپوینت عمران ( سرریز ( اپی ) مستغرق )۴۸ اسلاید (قابل ویرایش)}

دریافت /پاورپوینت عمران ( سرریز ( اپی ) مستغرق )۴۸ اسلاید (قابل ویرایش)/ ایی اِکس|دریافت|50582596|exo30019016|
این فایل درباره ی پاورپوینت عمران ( سرریز ( اپی ) مستغرق )۴۸ اسلاید (قابل ویرایش) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت عمران ( سرریز ( اپی ) مستغرق )


۴۸ اسلاید


دبی طرح : معمولا دبی غالب یا دبی لب ریز یا دبی با دوره باز گشت 5/1 تا 2 ساله برای طراحی استفاده می شود.
تعیین شرایط هیدرولیکی متوسط : اجرای مدل یک بعدی و تعیین عمق متوسط ، سرعت متوسط و تنش برشی متوسط با دبی طرح و هندسه رودخانه.
حداکثر سرعت در محل قوس برای محاسبه اندازه سنگ برای پوشش را می توان با ضرب کردن سرعت متوسط در ضریب 75/1 تا 2 بدست آورد.
در صورت امکان از مدل های دو بعدی و یا سه بعدی می توان بهره گرفت تا پارامترهای موضعی را دقیقتر بدست آورد ولی از نظر طراحی و معیارهای فعلی نیازی نیست.
با بکاربردن نقشه CAD موقعیت نقاط بالا و پایین دست قوس مشخص گرددPC و PT در شرایط دبی حداقل. از بین این نقاط قوس CRL را رسم کنید.
طول وتر قوس(فاصله طولی بین نقاط بالا و پایین دست) را محاسبه کنید و نصف آنرا تعیین وطول M را مشخص کنید.
شعاع قوس را از رابطه زیر بدست آورید
R=(4M2 +LC2)/8M
از نقاط PC و PT دو دایره به شعاع R رسم کنید تا مرکز قوس که محل تلاقی این دو است مشخص شود.
از نقطه مرکز خطوطی با زاویه d رسم کنید
زاویه سرریز در این جا 30 درجه تعیین شده است.
طول سرریز یک چهارم عرض سطح آب تعیین شده است
پس از رسم اولین سرریز از مرکز سرریز خطی موازی با خط مماس بر ساحل رسم می شود
محل تلاقی آن با ساحل محل سرریز بعدی خواهد بود که فاصله دو سرریز نباید از مقدار مجاز کمتر یا بیشتر باشد
اولین بار این سازه را برای اصلاح توزیع سرعت در مقطع عرضی توسط اداره مهندسی ارتش آمریکا در قوس رودخانه و به منظور بهتر کردن ناوبری شناورها بکار بردند.
بعدا از آن برای کنترل فرسایش ساحل هم استفاده شده که امروزه برای این هدف کاربردهای وسیعی در دنیا پیدا کرده است.
در مقایسه با اپی و یا روش های پوششی بسیار اقتصادی تر است.
سرریز مستغرق
یک سری اپی مستغرق که با زاویه مشخصی نسبت به بالادست وبه منظور کنترل فرسایش ساحل خارجی در قوس نصب می شوند.
سرریز مستغرق باعث تغییر الگوی جریان می شود به نحوی که:
-لایه جریان با سرعت زیاد را از ساحل خارجی دور می کند. این مسئله باعث توزیع یکنواخت تر سرعت در عرض کانال می شود.باعث می شود خطالقعر به میانه رودخانه منتقل شود. ضمن اینکه توزیع سرعت عمقی را نیز یکنواخت تر می کند
- باعث افت انرژی و در نتیجه کاهش سرعت جریان در محل قوس خارجی می شود.
- از برخورد مستقیم جریان ثانویه رو به به پایین در محل پاشنه ساحل جلوگیری و محل برخورد را به میانه رودخانه هدایت می کند
مطالب دیگر:
📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنای زندگی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویتی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری تكانشگری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل📒مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادر📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم بخشی رفتار📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ویژگی های شخصیتی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد - فرزند